GAK Geodézie - geodetické práce - nabídka služeb

   
 

Práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány pro :
-oddělení pozemků ( za účelem prodeje či koupě )
-oddělení stavebních parcel
-rozdělení pozemků

Geometrické plány pro zaměření :
-rodinného domu ( pro kolaudaci )
-garáže
-chaty

> více   
  Zdeněk Popelka
GAK - geodetické práce
Dvořákova 21
66902 ZNOJMO


> více


   
 

Práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány pro:
- oddělení pozemků ( za účelem prodeje či koupě )
- oddělení stavebních parcel
- rozdělení pozemků

Geometrické plány pro zaměření:
- rodinného domu ( pro kolaudaci )
- garáže
- chaty
- zahradní chaty
- hospodářské budovy
- výrobních objektů
- jiné..

Geometrické plány pro věcná břenena:
- věcné břemeno pro právo chůze či jízdy po části poozemku
- věcné břemeno pro právo vedení a nutné údžby inženýrských sítí
- jiné..

Vytyčováni hranic pozemků:
- pozemku katastru nemovitostí
- pozemku přídělových parcel
- stavebních parcel pro stavbu oplocení
- jiné..

Vytyčování staveb:
- vytyčování staveb v terénu včetně laviček
- vytýčení os sloupů při stavbě ocelových konstrukcí
- jiné..

Práce v inženýrské geodézii

Zaměření skutečného provedení stavby inženýrských sítí
- kanalizace
- vodovod
- plynovod
- kabely NN

Zaměření skutečného provedení
- studní
- soch

Podklady pro projekty
- polohopisné a výškopisné zaměření terénu
- mapové podklady pro projekty staveb -účelové mapy

Zaměření jeřábové dráhy
- zjištění směrových a výškových odchylek u kolejnic jeřábových drah

Digitalizace a vektorizace mapových podkladů