Práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány pro :
-oddělení pozemků ( za účelem prodeje či koupě )
-oddělení stavebních parcel
-rozdělení pozemků

Geometrické plány pro zaměření :
-rodinného domu ( pro kolaudaci )
-garáže
-chaty

> více   
  Zdeněk Popelka
GAK - geodetické práce
Dvořákova 21
66902 ZNOJMO


> více


   
 

Firma POPELKA Zdeněk GAK - geodetické práce je firma zabývající se pracemi v katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii.

Firma POPELKA Zdeněk GAK - geodetické práce, vznikla roku 2000 osamostaněním se od firmy GAK - zeměměřické práce s.r.o která v té době působila v oboru již 8 roků.

Do nové firmy přešli i všichni naši pracovníci, kteří mají s prací v oboru bohaté zkušenosti.V současné době se počet pracovníků ve firmě pohybuje mezi 5-8 zaměstnanci.

Firma je plně vybavena pro veškeré geodetické práce. Pro měření a sběr dat má k dispozici 3 totální stanice značky SOKKIA a samozřejmě veškerou potřebnou výpočetní techniku.Pro práce v katastru nemovitosí používame programy KOKEŠ a pro práce v inženýrské geodézii program MicroStation.

Od svého vzniku firma zpracovává přes 500 zakázek ročně. Firma digitálně zaměřila v okrese Znojmo 20 obcí. Zpracováváme dokumentaci skutečného provedení stavby kanalizace, plynovodů, vodovodů a kabelů NN dle správců jednotlivých sítí. Provádíme podklady pro projekty včetně zákresu inženýrských sítí. Vyhotovujeme geometrické plány pro potřeby kolaudace nebo půjčky či oddělení pozemků pro prodej nemovitostí.